albatrossitaustalla

Oulun Seudun Merieläkeläisten yhdistys ry

Yhdistys

Yhdistyksen ylintä toimivaltaa käyttää vuosikokous, joka pidetään vuosittain helmikuun alussa. Siinä käsitellään normaaliin tapaan tilinpäätökset, tulo- ja menoarviot ja valitaan johtokunta sekä puheenjohtajat. Tämän lisäksi voidaan pitää ylimääräinen kokous, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin 3/4 osa jäsenistä sitä vaatii. Yhdistyksen asioita johtaa johtokunta sen lainmukaisena hallituksena.

Vuoden 2020 johtokunta:

Puheenjohtaja:
Markku Ketola
Puh. 0400 867413‬

Varapuheenjohtaja:
Kauko Rantapelkonen
Puh. 0
50 560 1471

Sihteeri:
Esa Nykänen
Puh. 040 5138748

Muut jäsenet:
Leila Heikkinen
040 3714651


Toivo Pöykiö
Puh. 040 7315036

Elna Pitkänen
Puh. 045 8608180

Seppo Alatalo
Puh. 040 7778158