albatrossitaustalla

Oulun Seudun Merieläkeläisten yhdistys ry

Yhdistys

Yhdistyksen ylintä toimivaltaa käyttää vuosikokous, joka pidetään vuosittain helmikuun alussa. Siinä käsitellään normaaliin tapaan tilinpäätökset, tulo- ja menoarviot ja valitaan johtokunta sekä puheenjohtajat. Tämän lisäksi voidaan pitää ylimääräinen kokous, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin 3/4 osa jäsenistä sitä vaatii. Yhdistyksen asioita johtaa johtokunta sen lainmukaisena hallituksena.

Vuoden 2019 johtokunta:

Puheenjohtaja:
Matti Kamula
Puh. 040 550 0067‬

Varapuheenjohtaja:
Markku Ketola
Puh. 040 086 7413

Sihteeri:
Pentti Eskonniemi
Puh. 050 3295612

Muut jäsenet:
Kauko Rantapelkonen
Puh. 0
50 560 1471

Seppo Hannula
Puh. 041 505 4355

Tenho Juntunen
Puh. 040 068 4215

Paavo Elsilä
Puh. 040 322 5866